Układ Słoneczny było zagrożone, intruzi muszą być wysyłane do czarnych dziur. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy do kontroli władzy, zwolnij, aby wystrzelić.