Rack ’em i przejąć kosmetyczny pool. Kieszeni wszystkie kulki i pozostawić 8 ball dla ostatnio. Bądź szybki, nie drapać i dostaniesz duże punkty. Celem myszką. Naciśnij i przytrzymaj, ciągnąć w tył i zwolnienie z pracy też strzelać.

Garnek wszystkie kulki w dowolnej kolejności, z wyjątkiem 8-ball, który ma być wbita ostatnio. Masz 3 minuty i można zarobić więcej czasu, jeśli kieszeni strzały.